Ортодонција

Твојата насмевка е поздрав кон светот. Таа е исто така прозорец за важен дел од вашето дентално здравје-подреденоста на вашите заби. Не секој се раѓа со убави заби. Искривени заби или простори меѓу забите може да бидат извор на засраменост. Неправилната подреденост на забите наречена малоклузија исто така може да доведе до расипување на забите и да биде домаќин на понекогаш болни дентални заболувања.

Добра вест е дека ортодонтскиот третман може да ги реши овие проблеми ... и да ти помогне да постигнеш здрава и убава насмевка. Протезите помагаат да се направат суптилни промени на забниот ред преку примена на мали количини на притисок во текот на еден период. Кога се прават модификациите,притисокот може да предизвика мал дисцомфорт иако тоа е нормално. Брекетите може да доаѓаат во различни форми И бои.

Што би сакал да знаеш за ортодонцијата? Внатре се наоѓаат одговори на некои од најчесто поставуваните прашања за ортодонцијата