Ценовник

ДЕНТО МЕДИКАЛ има склучено договор со фондот за здравствено осигурување на Македонија и работи со референтните цени за пациентите кои имаат картончиња.
За останатите пациенти важат цените за приватно лекување:

Лекување и пломбирање на заби

# Услуга Цена (ден.)
1 Лекување на еднокорен заб 700
2 Лекување на повеќе-корен заб 1000
3 Пломбирање со хелио (бела) пломба 650
4 Пломбирање со хелио пломба 3 год. гаранција 800
5 Пломбирање со хелио пломба 5 год. гаранција 1000

Парадонтологија

# Услуга Цена (ден.)
1 Чистење на забен камен 1200
2 Полирање на заби 600
3 Обработка на парадо-нтални џебови по вилица 1500
4 Ласер терапија по вилица 3500

Фиксни протетски изработки

# Услуга Цена (ден.)
1 Адоро ( непорцеланска коронка) 2400
2 Порцеланска класична коронка 3100
3 Порцеланска естетска коронка со правоаголна стапалка 5000
4 Емпрес безметална коронка 10000
5 Компјутерски дизајн.коронка CAD-CAM 12600
6 Ламинати 12600
7 Надоградба 2400

Мобилни протетски изработки

# Услуга Цена (ден.)
1 Визил протеза 10400
2 Визил со припрема со лекови пречки 12600
3 Визил со бредент 18600
4 Визил со це-ка копчиња 24800

Орална хирургија со имплантологија

# Услуга Цена (ден.)
1 Апикотомија 3100
2 Импактиран заб 4000
3 Имплант 31500
4 Ласерска френулектомија 1800

Ортодонција

# Услуга Цена (ден.)
1 Фиксен протеза (метални брекети) 18600
2 Фиксна протеза (порцелански брекети) 31000
3 Фиксна протеза (сафирни брекети) 31000